Welke teksten zie je op straat?
Deelnemers maakten foto’
s.